Χάρτινες τσάντες με πλαστικοποίηση

Η πλαστικοποίηση μπορεί να είναι γυαλιστερή ή ματ σε χαρτί βέλβετ. Με την πλαστικοποίηση εξασφαλίζουμε έντονα χρώματα, μεγάλη ανθεκτικότητα και αναλλοίωτη ποιότητα.

Πλαστικοποίηση γυαλιστερή

Πλαστικοποίηση ματ σε χαρτί βέλβετ